Hybridgudstjänst 3:e advent

Hybridgudstjänst på tredje söndagen i advent 17.12.2023 i Lepplax bykyrka 13.00 med Ola Österbacka via Zoom och kantor Hans Ahlskog. Tema: Herrens vägröjare. Texter: Ps 85:9-14; Jes 45:1-7; Gal 3:23-29; Luk 3:1-6. Psalmer: 12; 14; 5; 302; 3. Ljudfilen och extra videon innehåller predikan, som också finns som pdf.

Till inlägget

Gudstjänst andra advent i Vasa

Gudstjänst på andra söndagen i advent i Settlementcentrum, Vasa, med Ola Österbacka och psalminspelningar. Youtube-videon är tyvärr tyst fram till ca 14 min (efter inledande tystnad på ca 10 min och tyst mikrofon fram till fjärde versen i ingångspsalmen. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Texter: Mal 4:5-6; Jak 5:7-10; Luk 17:20-24. Psalmer: 5; 8:1–3; 12; […]

Till inlägget

Gudstjänst på första söndagen i advent i Lepplax bykyrka, 3.12.2023 kl 13.00 med David Åkerlund och kantor Linda Snellman. Tema: Se, din konung kommer! Texter: Ps 24:7-10; Jes 62:10-12; Upp 19:5-9; Matt 21:1-9. Psalmer: 11, 15:7; 4; 1; 7; 9. Predikotext: Luk 4:16-22. Ljudfilen och lilla videon innehåller endast predikan.

Till inlägget

Hybridgudstjänst 4 advent

Gudstjänst från Lepplax bykyrka med David Åkerlund och med predikan av Ola Österbacka i Vasa (via Zoom) på fjärde söndagen i advent 18.12.2022 kl 13. Kantor: Hans Ahlskog.  Tema: Herren är nära. Texter: 5 Mos 18:15–19; 1 Joh 1:1–4; Joh 3:22–30. Psalmer: 6; 2; 175; 9; 32.  Ljudfilen och lilla videon innehåller bara predikan. Predikotext: Joh 3:22–30, ”Han måste […]

Till inlägget

Gudstjänst 3:e advent

Gudstjänst i Lepplax bykyrka tredje söndagen i advent med David Åkerlund och kantor Hans Ahlskog. Texter: Jes 51:2–5; 2 Pet 1:19–21; Matt 11:11–19 (predikotext). Psalmer: 5:1–2; 14; 5:3; 12; 302. Ljudfilen innehåller endast predikan.

Till inlägget

Gudstjänst 2:a söndagen i advent

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, den 4 december 2022 kl 11 med Ola Österbacka och stöd av inspelningar av psalmer från tidigare gudstjänster. Tema: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikotext: Mark 1:14–15, Omvändelse och tro. Ljudfilen innehåller endast predikan, liksom den lilla videon.

Till inlägget

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på andra söndagen i advent som också var självständighetsdagen, 6.12.2020. Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog. Tema för gudstjänsten: Bida tåligt Herrens tillkommelse. Predikotext: 5 Mos 8:10–14. Ljudfilen innehåller endast predikan.

Till inlägget