Gudstjänst på annandag påsk

Gudstjänst i Settlementcentrum, Vasa, på annandag påsk 1 april 2024 med Ola Österbacka och psalminspelningar.

Tema: Vandringen med den uppståndne. Texter: Jes 26:13-20; 1 Pet 1:18-23; Matt 28:8-15. Psalmer: SH 53; 144; 90; 97; 99; SH 51 (inspelning med kör i Lepplax på påskdagen).

Predikan i ljudfilen och lilla videon. Predikotext: Matt 28:8-15.

Efter gudstjänst hölls ett konfirmandbibelstudium som också finns som skild inspelning.

Följ och dela!