Hybridgudstjänst 4 advent

Gudstjänst från Lepplax bykyrka med David Åkerlund och med predikan av Ola Österbacka i Vasa (via Zoom) på fjärde söndagen i advent 18.12.2022 kl 13. Kantor: Hans Ahlskog. 

Tema: Herren är nära. Texter: 5 Mos 18:15–191 Joh 1:1–4; Joh 3:22–30. Psalmer: 6; 2; 175; 9; 32. 

Ljudfilen och lilla videon innehåller bara predikan. Predikotext: Joh 3:22–30, ”Han måste bli större och jag mindre.”

Följ och dela!