Söndagen före

Vi står inför en av de få söndagarna som innehåller ordet ”före”. Vi har ännu inte nått fram till domsöndagen, som påminner om den sista dagen när människorna inför Guds tron ska delas i två hopar. Vi lever i nådens tid när vi påminns om hur viktigt det är att...

Fortsätt att läsa