Inlägg med etiketten ‘ekumenik’

1 objekt

Den utlovade Hjälparen – sjätte söndagen efter påsk

av Ola Österbacka

Den sjätte söndagen efter påsk förbereder vi oss för pingsten. Vi har nyss firat Kristi himmelsfärd, dagen när Jesus återtog sin fulla gudomliga ställning på Faderns högra sida som utövare av Guds allmakt. Temat för predikan, som utgår från Joh 17:18–23, är Den kristna enheten. Texten är en del av Jesu översteprästerliga förbön, som det […]