Inlägg med etiketten ‘Guds barn’

3 objekt

Barnen och Guds rike

av Ola Österbacka

I det tilltagande höstmörkret firar vi en festdag som är uppkallad efter ärkeängeln Mikael. Namnet betyder ”Vem är som Gud”. I Skriften omnämns två änglar med namn. Den andra är Guds budbärare Gabriel, som vi känner bland annat från händelsen när Maria fick veta att hon ska föda Guds Son (Luk 1). Mikaelidagen ägnas inte […]

Guds mysterier

av Ola Österbacka

Med Trefaldighetssöndagen inleds den långa serien av söndagar i Kyrkans halvår, tiden efter pingst. Temat är Den dolde Guden. Framför allt begrundar vi mysteriet med Treenigheten: att Gud är en Gud i tre personer. Det har gjorts försök att på olika sätt beskriva detta mysterium, men det förblir utom räckhåll för vår förståelse i vår begränsade […]

Guds familj

av Ola Österbacka

Temat för andra söndagen efter jul är i vår bibelkalender för 2015 Guds helgedom. Vi har gjort en anpassning till den nya handboken i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland så att dopet flyttats till första söndagen efter trettondagen från att tidigare har varit temat för söndagen efter nyår. Denna söndag finns inte i kalendern varje år, […]