Kommentera

Guds familj

Temat för andra söndagen efter jul är i vår bibelkalender för 2015 Guds helgedom. Vi har gjort en anpassning till den nya handboken i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland så att dopet flyttats till första söndagen efter trettondagen från att tidigare har varit temat för söndagen efter nyår. Denna söndag finns inte i kalendern varje år, och det viktiga ämnet dopet förtjänar en ordinarie plats i vår kalender.

Denna söndag firar vi med gudstjänst i Biblion, Vasa, 4.1 kl 11. Predikan har temat Guds familj utifrån Matt 12:46–50. Vi ser hur Jesus på ett något bryskt sätt avvisar sin mors och sina bröders försök att tala honom till rätta. Enligt Markus berättelse anser man att Jesus är sinnessjuk och det är naturligtvis en sak som stöter familjens heder. Vid den tiden hörde inte hans mor och bröder till lärjungakretsen.

Men Jesus visar på en annan familj: Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor. 

Ibland kan uppstå konflikter mellan den jordiska familjen och Guds vilja. Jesus visar hur Guds vilja är viktigare, och hur det ibland är nödvändigt att välja. Förmånen att få vara Guds barn är alltid större och viktigare än att ha gemenskap i en jordisk familj.

Vi inbjuder alla till denna familj som sätter sig ner inför Jesu fötter för att lyssna honom.

Följ och dela!

Skriv en kommentar