Alla helgons dag

För de flesta framkallar Alla helgons dag minnet av våra kära avsomnade. I praktiken har dagen blivit det samma som alla dödas dag, vilket ingalunda är dagens innebörd. Förr firade man två skilda dagar: alla helgons dag och alla själars dag, där den senare betonade minnet av alla avsomnade. Vad avses då...

Fortsätt att läsa