Inlägg med etiketten ‘helgon’

7 objekt

Låt ingen skrämma er!

av Ola Österbacka

När mörkret tätnar i våra nordiska länder går våra tankar mot himlen. I morgon firar vi Alla helgons dag, då vi minns våra bortgångna kära. På söndagen efter allhelgona har vi i vår bibelkalender numera temat De yttersta tingen. De händelser som Jesus förutsäger innan han kommer tillbaka kan kännas skrämmande. Så är det också […]

Väntan på himlen

av Ola Österbacka

Vi står inför en dubbelhelg. Alla helgons dag är röd, färgad av blodet av de martyrer som Uppenbarelsebokens författare Johannes ser stå inför tronen i en stor, oräknelig skara. Men martyrerna själva är klädda i vita kläder. De är rentvättade i Lammets blod och den tvätten gjorde dem vitare än snö. Söndagen efter Alla helgons dag firar […]

Guds helgon

av Ola Österbacka

I morgon firar vi Alla helgons dag. Det är en dag som på det grövsta har utnyttjats av onda makter för att i stället för vördnad och gudsfruktan skapa skräck. Kvällen före Alla helgons dag (egentligen 31.10) har börjat kallas Halloween utifrån amerikanska traditioner, som härstammar från Irland och delvis Skottland. Ordet är en sammandragning av […]

Inför allhelgonahelgen

av Ola Österbacka

Vi har kommit in i november och därmed står vi inför Alla helgons dag, som firas på lördag. Vi tänker på våra anhöriga, särskilt på dem som var med oss för ett år sedan men som inte längre är bland oss på jorden. Men att vi talar om helgon innebär mera än så. Vem som […]

Alla helgons dag

av Ola Österbacka

För de flesta framkallar Alla helgons dag minnet av våra kära avsomnade. I praktiken har dagen blivit det samma som alla dödas dag, vilket ingalunda är dagens innebörd. Förr firade man två skilda dagar: alla helgons dag och alla själars dag, där den senare betonade minnet av alla avsomnade. Vad avses då med helgon? Visst kan vi tänka […]

Den stora vita skaran

av Ola Österbacka

Vi firar Alla helgons dag på lördag, den 1 november. Denna helg håller på att få en ny betydelse för de flesta, liksom så många andra av våra kristna helger. Dels kommer ett inflytande från mörkrets makter som gör helgen, eller dagarna runtom, till något spöklikt och hemskt. Halloween blir en ersättning för den rätta firningen […]