Vem är ett helgon?

Vi står inför en dubbelhelg: På lördag firar vi Alla helgons dag men samtidigt också reformationens egentliga minnesdag, 31 oktober. Det betyder att vi på lördagen egentligen har två firningsämnen. (Halloween som lyfts fram i världsliga sammanhang borde vi inte ens nämna, utan motarbeta som ett hedniskt påfund.) Helgondyrkan förknippar...

Fortsätt att läsa

Låt ingen skrämma er!

När mörkret tätnar i våra nordiska länder går våra tankar mot himlen. I morgon firar vi Alla helgons dag, då vi minns våra bortgångna kära. På söndagen efter allhelgona har vi i vår bibelkalender numera temat De yttersta tingen. De händelser som Jesus förutsäger innan han kommer tillbaka kan kännas...

Fortsätt att läsa

Väntan på himlen

Vi står inför en dubbelhelg. Alla helgons dag är röd, färgad av blodet av de martyrer som Uppenbarelsebokens författare Johannes ser stå inför tronen i en stor, oräknelig skara. Men martyrerna själva är klädda i vita kläder. De är rentvättade i Lammets blod och den tvätten gjorde dem vitare än snö. Söndagen...

Fortsätt att läsa

Guds helgon

I morgon firar vi Alla helgons dag. Det är en dag som på det grövsta har utnyttjats av onda makter för att i stället för vördnad och gudsfruktan skapa skräck. Kvällen före Alla helgons dag (egentligen 31.10) har börjat kallas Halloween utifrån amerikanska traditioner, som härstammar från Irland och delvis Skottland....

Fortsätt att läsa

Alla helgons dag

För de flesta framkallar Alla helgons dag minnet av våra kära avsomnade. I praktiken har dagen blivit det samma som alla dödas dag, vilket ingalunda är dagens innebörd. Förr firade man två skilda dagar: alla helgons dag och alla själars dag, där den senare betonade minnet av alla avsomnade. Vad avses då...

Fortsätt att läsa

Den stora vita skaran

Vi firar Alla helgons dag på lördag, den 1 november. Denna helg håller på att få en ny betydelse för de flesta, liksom så många andra av våra kristna helger. Dels kommer ett inflytande från mörkrets makter som gör helgen, eller dagarna runtom, till något spöklikt och hemskt. Halloween blir en...

Fortsätt att läsa