Han vandrade vidare

Jesus var på besök i sin fädernestad Nasaret. Där höll han ett strängt tal i synagogan, som inte togs emot väl (läs Luk 4:23–30). Först hade åhörarna berömt honom, Josefs son, en av deras egna, som vunnit sådan ryktbarhet runt om i de galileiska byarna. Och nu var han här...

Fortsätt att läsa