Samnordiskt nyhetsbrev

Lutherska bekännelsekyrkan, LBK Norge och S:t Johannes församling kommer från och med februari att skicka ut Lutherska bekännelsebrevet, ett samnordisk nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbrevet kommer att skickas ut varje månad och vara på svenska. Det kommer främst att innehålla nyheter, nya inspelningar och info om kommande händelser. Ansvarig redaktör är...

Fortsätt att läsa