Från årsmötet

Efter gudstjänsten 25.4 höll församlingen årsmöte med stöd av Google Meet. Till ordförande omvaldes Botvid Lindström. Till ny styrelsemedlem valdes Martin Wikström, Närpes. Den övriga styrelsen omvaldes, varför styrelsen nu består av sex personer inkl. ordföranden. Bibelhelgen som redan skulle ha hållits ett par gånger men förskjutits av pandemin ska...

Fortsätt att läsa