Kommentera

Från årsmötet

Efter gudstjänsten 25.4 höll församlingen årsmöte med stöd av Google Meet. Till ordförande omvaldes Botvid Lindström. Till ny styrelsemedlem valdes Martin Wikström, Närpes. Den övriga styrelsen omvaldes, varför styrelsen nu består av sex personer inkl. ordföranden.

Bibelhelgen som redan skulle ha hållits ett par gånger men förskjutits av pandemin ska hållas i höst, antingen som lokalt arrangemang eller med stöd av distansteknik. Helgens tema är Kristendomens bottenvåning: Gamla testamentet. Ett sommarläger planeras med speciell hänsyn till barnen. Närmare planering görs av styrelsen som följer med coronarestriktionerna.

Följ och dela!