Inlägg med etiketten ‘syndafall’

1 objekt

Jesu seger över frestelserna

av Ola Österbacka

Vi har inlett vandringen med Jesus mot hans lidande och död. På första söndagen i fastan, som vi firar den 14 februari, hör vi hur Jesus frestas av djävulen under 40 dagar i öknen. Den gammaltestamentliga läsningen behandlar syndafallsberättelsen i Första Mosebokens tredje kapitel. Dessa berättelser har ett samband. När våra första föräldrar frestades av […]