Kommentera

Jesu seger över frestelserna

Vi har inlett vandringen med Jesus mot hans lidande och död. På första söndagen i fastan, som vi firar den 14 februari, hör vi hur Jesus frestas av djävulen under 40 dagar i öknen. Den gammaltestamentliga läsningen behandlar syndafallsberättelsen i Första Mosebokens tredje kapitel. Dessa berättelser har ett samband.

När våra första föräldrar frestades av djävulen, ormen i paradiset, föll de för hans frestelser. De åt av den förbjudna frukten. De drevs av sitt högmod att bli som Gud. De trotsade Guds varning, att de skulle dö om de åt av frukten.

Jesus var hungrig och svag efter den långa fastan, men han trotsade djävulens frestelse att förvandla stenar till bröd för att lindra sin hunger. Han trotsade djävulens frestelse att locka honom till självmord. Han vägrade att falla ner och tillbe djävulen även om det, enligt djävulens påstående, skulle ha gett honom en kortfristig makt.

Det som Adam förstörde reparerade Jesus fullkomligt. Han var frestad i allt, men utan synd. Han krossade ormens huvud när han verkade bli krossad själv, efter att ha genomgått den värsta skymf och den svåraste tortyr människor har kunnat tänka ut. Lyssna till honom!

Följ och dela!