SLT:s sommardagar

Vår finska systerkyrka, Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, firar sina sommardagar 18-20 juli i Pälkäne. Se närmare information här (på finska). Alla programpunkter hålls på finska, utom Brugs föredrag som hålls på engelska. Finsk översättning utdelas. Programmet i korthet: Fredag 18.7 13 Lunch 13.30 SLT:s årsmöte 17.00 Sanan rieskaa, Aarne Erkkilä och...

Fortsätt att läsa