Kommentera

SLT:s sommardagar

Vår finska systerkyrka, Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, firar sina sommardagar 18-20 juli i Pälkäne. Se närmare information här (på finska). Alla programpunkter hålls på finska, utom Brugs föredrag som hålls på engelska. Finsk översättning utdelas. Programmet i korthet:

Fredag 18.7
13 Lunch
13.30 SLT:s årsmöte
17.00 Sanan rieskaa, Aarne Erkkilä och Ilkka Viitala (predikan)
18.30 Sångstund, Aarne Erkkilä
19.30 Bastukväll

Lördag 19.7
9.00 Morgonandakt, Jukka Söderström
9.30 Bibelföredrag, prof. John Brug: 1 Mos 1-3 som nyckel till bibeltolkning
13.30 Bibelföredrag 2, prof. John Brug: Bibelns inspiration
16.00 Kvinnornas samling
18.00 Aftonandakt, Jesper Hansen
19.00 Bastukväll med korvgrillning, Mikko Mettovaara

Söndag 20.7
10.o0 Gudstjänst. Liturg: Juhani Viitala, predikan: Aarne Erkkilä

Följ och dela!

Skriv en kommentar