CELC Finland, Pörkenäs 6–7.7.2019

SLT, Lutherska bekännelsekyrkan i Finland, ordnar i samråd med S:t Johannes ev-luth församling sommardagar på Pörkenäs lägerområde utanför Jakobstad lördag och söndag 6–7 juli 2019. Program finns nu både på finska och svenska på SLT:s webbplats. Temat är ”Med tillförsikt mot framtiden”. Program på svenska är kyrkoherde Ingvar Adrianssons bibeltimme...

Fortsätt att läsa

SLT:s sommardagar

Vår finska systerkyrka, Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko, firar sina sommardagar 18-20 juli i Pälkäne. Se närmare information här (på finska). Alla programpunkter hålls på finska, utom Brugs föredrag som hålls på engelska. Finsk översättning utdelas. Programmet i korthet: Fredag 18.7 13 Lunch 13.30 SLT:s årsmöte 17.00 Sanan rieskaa, Aarne Erkkilä och...

Fortsätt att läsa