Döpande – lärande

Evangelisten Matteus avslutar sin berättelse om Herren Jesus Kristus med hans befallning att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Denna befallning brukar vi kalla missionsbefallningen. Där ingår två element. Det ena är befallningen att döpa och det andra befallningen att lära. Det ena kan inte vara utan det...

Fortsätt att läsa