Bibelhelgen har nu hållits och alla inspelningar borde vara ute om någon dag. Varje predikan kommer att läggas ut som ett eget inspelningsinlägg. Här ger vi länkar till dem efter hand.

[columns]

Lördag 16.3 i Lepplax bykyrka

13.00 Inledning
Jesus är livets bröd – Stefan Hedkvist
Jesus är den gode herden – Ola Österbacka
14-15 Kaffepaus
Jesus är världens ljus – SH
Jesus är uppståndelsen och livet – OÖ
18.00 Herren är mitt hjärtas klippa. Vandring genom LBK:s nya gudstjänstbok ”Trefaldighetstiden”. – Gunilla Hedkvist.

Söndag 16.3 i Biblion

11.00 Gudstjänst. Liturg: Ola Österbacka, predikant: Stefan Hedkvist, kantor: Hans Ahlskog
Jesus är begynnelsen – Hans Ahlskog
Jesus är vinstocken – Stefan Hedkvist

bibelhelg_mars2013_web

[/columns]