Kommentera

Øyvind Edvardsen till StJ nästa sommar

Med tacksamhet får vi meddela att pastor Øyvind Edvardsen, som nu tjänstgör som pastor i Lutherska bekännelsekyrkan i Norge, har tackat ja till en kallelse att tjänstgöra som pastor i S:t Johannes evangelisk-lutherska församling från augusti nästa år.

Församlingens pastor Ola Österbacka fortsätter tillsvidare som tidigare. Den nya pastorn erbjuds deltidstjänst.

 

Följ och dela!