Kommentera

Gudstjänst söndagen efter jul

vinterfasadSöndagen efter jul, den 30 december, firar vi gudstjänst i Lepplax bykyrka kl 14 med temat Guds barns trygghet. Predikant och liturg är Ola Österbacka och kantor Hans Ahlskog.

Uppdatering: predikan som mp3 och som text. Hans Ahlskogs avslutningsandakt som video och mp3.

Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe och julfest med sång och program: Hans berättar om äldre varianter av våra julpsalmer, Ann-Sofi Lindström visar ett bildspel och Christina Lindström läser dikter.

Predikotexten är från Luk 2:33-40:

Hans far och mor förundrade sig över det som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Ja, också genom din själ skall det gå ett svärd. Så skall det bli uppenbarat vad många människor tänker i sina hjärtan.”

Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru, och hon var nu änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla dem som väntade på Jerusalems frälsning.

Sedan de hade fullgjort allt som var föreskrivet i Herrens lag, vände de tillbaka till sin hemstad Nasaret i Galileen. Och pojken växte till och fylldes av kraft och vishet, och Guds välbehag vilade över honom.

Följ och dela!