Kommentera

Trettondagen i Biblion

Trettondagen, den 6 januari, firar vi med gudstjänst i Biblion kl 11. Predikant och liturg är Ola Österbacka. Sedan bjuder Föreningen Logos på julgröt och kaffe innan vi lyssnar på ett föredrag av Hans Ahlskog. Temat för föredraget är Tron och bekännelsen, och det här är första delen i en serie av två.

Uppdatering: inspelning av gudstjänst (video), predikan (mp3 och text) samt Hans’ föredrag, både video och mp3.

Temat för gudstjänsten är Jesus, världens ljus. Predikotexten är från Ps 72:1-3, 10-14:

Av Salomo.
Gud, ge åt kungen dina domar, din rättfärdighet åt kungasonen! Han skall döma ditt folk med rättfärdighet, dina betryckta med rättvisa. Bergen skall bära frid åt folket, höjderna rättfärdighet. 

Kungar från Tarsis och kustländerna skall ge honom skatt, kungar från Saba och Seba skall bära fram gåvor. Alla kungar skall falla ner för honom, alla hednafolk skall tjäna honom. Ty han skall rädda den fattige som ropar och den betryckte som ingen hjälpare har. Han skall vara mild mot den svage och fattige, och frälsa de fattigas själar. Från förtryck och våld skall han återlösa deras själ, deras blod är dyrbart i hans ögon.

Följ och dela!