Kommentera

Rätt till egen kropp

Av Jesper Hansen

Ett av abortförespråkarnas centrala argument lyder, att kvinnan skall ”ha rätt till sin egen kropp”. Utsagan innebär, att man inte anser fostret vara en egen unik individ, utan endast något slags tillfällig del av kroppen, ungefär som en hand eller en fot, även om dessa inte är tillfälliga kroppsdelar. Sedan är tankegången, att eftersom varje människa har rätt att göra vad hon vill med sin kropp, så måste en kvinna ha rätt att göra vad hon vill med fostret.

foster

Det är däremot ett vetenskapligt faktum, att en ny, unik individ, en människa alltså, skapas vid befruktningen.  Som kristen grundar man inte sin tro på vetenskaplig bevisföring, utan endast på vad Bibeln säger. Det är dock alltid glädjande när vetenskapen kan bekräfta det som Bibeln lär. Bibeln säger, att också fostret är en Guds skapelse (Ps 139:13). Därför har ingen rätt att slå ihjäl ett sådant.

Även om man inte har en kristen övertygelse borde man kunna inse felaktigheten i det första argumentet ovan. I den här artikeln, http://www.newsmill.se/artikel/2009/07/13/biologin-det-manskliga-livet-borjar-vid-befruktningen, presenteras det biologiska faktumet, att en unik individ uppstår vid befruktningen.  Artikelförfattaren citerar medicinsk litteratur som säger:

  • ”Den mänskliga utvecklingen är en kontinuerlig process som börjar när en äggcell blir befruktad av en spermie.”
  • ”Människans utveckling börjar vid befruktningen (med sammanfogningen av ägg och spermier) till en enda cell som kallas zygot (en befruktad äggcell). Denna högspecialiserade cell […] markerar början på var och en av oss som en unik individ.”

Han citerar också en bok, som heter ”Human Embryology & Teratology”, där det sägs att det vid slutförandet av befruktningen bildas en ”ny, genetiskt distinkt och mänsklig organism”. Bibeln fördömer abort, det är tillräckligt för att den inte kan accepteras. Men samtidigt visar också biologin, att argumentet om kvinnans rätt till sin egen kropp är falskt åtminstone i en diskussion om abort.

Följ och dela!

Skriv en kommentar