Kommentera

En annorlunda resa

Efter KELK-konferensen i Sofia (6-9.6.2013) hyrde sex av oss från Sverige och Finland en minibuss för att på stundtals väldigt gropiga vägar ta oss de c:a 25 milen till Dunavtsi i norra Bulgarien, nära gränsen till Rumänien. Målet var att besöka de romska trossyskonen som vi tidigare har berättat om i denna tidning. Med på resan var Ivo Lazarov, som snart är färdig med sin prästutbildning, och Iliyan Itsov som är församlingens ordförande och bor i Dunavtsi. Även han håller på att utbilda sig till präst. Iliyan var vår chaufför och tolk. Han var den ende som kunde engelska.

Söndagens gudstjänst var resans höjdpunkt. När vi kom till den enkla gudstjänstlokalen var nästan alla stolar redan upptagna utom de sex som var uppradade för de nordiska gästerna. Barn togs upp i knät för att bereda plats åt dem som kom lite sent. Ivo Lazarov ledde gudstjänsten och predikade över 1 Kor. 13. När församlingen ljudligt läste trosbekännelsen och Fader vår kunde vi stämma in på svenska och be med dem. Psalmerna hade för oss välbekanta melodier så att vi kunde sjunga med i en del av dem. Samhörigheten i tron var påtaglig och överbryggade våra språksvårigheter. Efter gudstjänsten sjöng vi besökare ”Jesus för världen” och överlämnade några gåvor från LBK och Damlaget att använda i evangelisationsarbete och barnundervisning. Församlingen planerar att ha sommarbibelskola för barn för tredje året i rad med stöd av vår systerkyrka i Vasa.

Vi blev bemötta med nyfikenhet, vänlighet och många, ofta tandlösa, leenden. Levnadsstandarden är mycket låg. Det syntes inte så många bilar men ofta åsnor och hästar som drog små kärror med jord, gödsel eller vad som behövde transporteras. Det var som att förflyttas till en gången tid.

Hur kommer det sig att det finns en luthersk församling i denna avsides by i detta sedan 800-talet ortodoxt kristna land? Moskén i Dunavtsi påminner om att landet från 1300-talet lydde under osmanska riket i 500 år. Bulgarien hade en kort tid av självständighet i början av 1900-talet men blev efter andra världskriget en folkrepublik med starkt sovjetiskt inflytande fram till kommunismens fall runt 1990. Sedan 2001 är landet medlem av EU.

För tjugo år sedan kom fem missionärer från Wisconsinsynoden till Sofia och började sprida traktater och hålla bibelstudier. Ett kristet info-center bildades och 1996 startades ett lutherskt bibelinstitut och seminarium. Första prästen och diakonissan ordinerades år 2000. Idag finns två församlingar i Sofia, en i Varna och en i Dunavtsi. Missionären John Roebke var den som fick bli Herrens budbärare i Dunavtsi. Hans arbete resulterade i att 50 personer döptes en söndag 1998. Han fick också vara den helige Andes verktyg när Iskar, en romsk man, kom till tro och blev församlingens pastor när missionärerna lämnade Bulgarien. Han dog för några år sedan. Det är därför angeläget att Ivo Lazarov, som redan nu tjänar församlingen med gudstjänster, blir klar med sin utbildning så fort som möjligt.

Birgitta Erlandsson (från Bibel och bekännelse nr 3/2013, återgivet med tillstånd)

Se även bilder i ett galleri, tagna av David Åkerlund.

Följ och dela!