Kommentera

Frågor och svar om Detta tror vi

Tack vare en överenskommelse med NPH kan vi översätta boken This We Believe – Questions and Answers till svenska. Översättningen  görs av Hans Ahlskog. Vi har också fått rätt att publicera valda stycken ur boken på vår webbplats. Vi har redan lagt ut några stycken och kommer den tid framåt att publicera ungefär ett avsnitt per dag på vår blogg Forum Johanneum. Dagens fråga lyder ”Varför är det så viktigt för varje kristen att kunna skilja på lag och evangelium?”

Följ och dela!

Skriv en kommentar