Kommentera

S:t Johannes är nu medlem i KELK

Med glädje och tacksamhet får vi meddela, att Konfessionella evangelisk-lutherska konferensen (på engelska: CELC, Confessional Evangelical Lutheran Conference) som är samlad till det åttonde världsvida mötet i Lima, Peru, enhälligt har godkänt S:t Johannes evangelisk-lutherska församling som associerad medlem. Det skedde vid en mötesförhandling den 30 maj 2014.

Detta meddelades av styrelsens ordförande David Åkerlund, som deltar i mötet som vår representant. Hans resa bekostas av medel från KELK. Mötet avslutas på måndag. Vi hoppas senare kunna presentera bilder från mötet.

En associerad kyrka eller församling har samma gemenskap i kyrklig mening som medlemmar, men har inte rösträtt vid möten. För fullt medlemskap krävs bland annat att man är en kyrka med flera församlingar. KELK hade före denna utvidgning 22 medlemskyrkor och två associerade medlemmar med totalt ca en halv miljon medlemmar från alla delar av världen.

Världsvida möten hålls vart tredje år. Nästa gång hålls mötet i Tyskland, alltså år 2017. Mellan dessa hålls årligen europeiska möten. Ett sådant ordnas nästa år i Sverige med LBK som värd.

Följ och dela!

Skriv en kommentar