Kommentera

Guds barns hälsningar från Peru!

Jag hade förmånen att besöka årets KELK-möte i Peru, Lima. Vår lilla församling hade ansökt om associerat medlemskap i KELK så det fanns en önskan om att någon skulle vara närvarade för att representera församlingen. Vi blev tillsammans med fem andra kyrkor antagna som associerade medlemmar. Det var några överväldigande dagar i Peru. Fem av våra sju världsdelar var representerade med ca 100 personer. För min del var de flesta nya bekantskaper, förutom dem jag träffat tidigare på senaste Kelk-Europamötet i Bulgarien. 

Fredagen inleddes med öppningsgudstjänst med pastor David Haeuser, ELS missionär i Peru, som liturg och pastor Takeshi Nidaira från Japan predikade.

Föredragen behandlade helgelsen och olika aspekter därav, mycket bra undervisning och goda diskussioner som följde efteråt.

På lördag eftermiddag gjorde vi en exkursion till ett franciskanerkloster som var från 1600-talet. Det som gav djupast intryck var när ett 40-tal välsjungande lutheraner stämde upp i en lovsång till treenigheten i körsalen, mäktigt! Efter detta gick vi ner i katakomberna under klostret, vilket innehöll torkade ben av 25 000 döda munkar och deras välgörare. Kontrasten var slående!

Efteråt fick vi shoppa loss en stund på ett marknadsställe och kvällsmaten åt vi på en restaurang på staden.

På söndagen hade vi en festgudstjänst tillsammans med den lokala församlingen vid pastorsseminariet där ELS-presidenten John Moldstad predikade. Efter gudstjänsten bjöds alla på trerätters kyrklunch i bänkarna, det var ca 220 portioner som serverades.

Dagarna avslutades på måndagen med avslutningsgudstjänst med nattvard, vilken jag var tvungen att missa för att hinna med flyget.

Det som gjorde starkast intryck på mig är presentationerna från våra systerkyrkor. I Asien möter våra bröder och systrar hårt motstånd. De tillber den enda sanne Guden med livet och friheten som insats, men de tror på en öppning för evangeliet. I Pakistan sprids evangeliet ut till alla som kan läsa eller har någon som kan läsa för dem genom tryckta tidningar och broschyrer, även talibanerna är sugna på evangeliet om Jesus, men en kristen är laglös där.

I Afrika kämpar de hårt mot sekter, traditioner och vidskepligheter. Överallt möter budskapet om Jesus motstånd, men det verkar som om vi ändå har det största motståndet i våra länder. Vi kan ännu predika fritt, men det har inte den effekt vi skulle önska, det går folket förbi som om det vore en del av allt annat av skräputbudet som möter oss idag.

Må Gud förbarma sig över våra länder. Skapa du Gud i oss nöd för våra landsmän. Amen.

David Åkerlund

Följ och dela!

Skriv en kommentar