Kommentera

God undervisning på LBK:s 40-årsjubileum

Den 11–13 juli 2014 firade Lutherska Bekännelsekyrkan 40-årsjubileumskonferen på Hjälmargården i Vingåker, Sverige. Konferensens tema var Kristusbrev till världen, och det fanns tre delteman: Trons grund, Trons förkunnelse och Trons tillämpning. Programmet för konferensen innehöll många goda föredrag, både av LBK-talare och gäster från systerkyrkor, alla väl värda att ta del av och begrunda. Inspelningar finns både som video (där de föredrag som hölls på engelska finns i svensk översättning i videobilden) och som mp3.

Teol. dr Seth Erlandsson gav den historiska bakgrunden: LBK 40 år. Hur började det? Var är vi nu? Vart är vi på väg? och han tog också över ett improviserat föredrag av kyrkoherde Alvar Svenson som på grund av sjukdom tyvärr inte kunde närvara: Från statskyrka till bekännelsekyrka. Detta ämne utvidgades också med en utblick över bibelöversättningsfrågor, med fokus på Svenska Folkbibelns nya översättning av NT och Psaltaren som väntas utkomma i höst.

Professor John Brug (WELS, USA) höll tre föredrag: Skriftens inspiration, 1 Mos 1–3 som nyckel till bibeltolkning och Den objektiva rättfärdiggörelsen, vårt budskap till världen. Pastor Andreas Drechsler (ELFK, Tyskland) hade fått rubriken Förhållandet mellan Bekännelseskrifterna och Skriften. Pastor Timothy Hartwig (ELS, USA) tog upp frågan Hur möter vi icke-kristna i dagens värld? och pastor Artur Villares (Lutherska kyrkan i Portugal frågan Hur ska vi försvara kristen tro? 

Andakter och gudstjänster leddes av pastorerna Stefan Hedkvist, Ingvar Adriansson, Ola Österbacka, Juhani Viitala (predikan), Peter Öman och Egil Edvardsen.

I konferensen deltog ca 200 personer, av vilka ett tiotal från S:t Johannes församling.

För inspelningar, se http://www.bekannelse.se.

Följ och dela!

Skriv en kommentar