Kommentera

Domsöndagen

Domsöndagen 23 november är sista söndagen i kyrkoåret. I predikotexten Joh 5:22-29 talar Jesus om sitt förhållande till sin Fader. Som Fadern verkar så verkar också Jesus (se v 17). Jesus är alltså lika med Fadern i verk och i handling och därmed också i makt.

Det tillfaller Jesus att ge liv, det sanna livet, som börjar med det andliga livet, och som når sin fullkomlighet i det eviga livet. Det tillfaller också honom att fälla dom, eftersom Fadern har överlämnat domen i Jesu händer. Guddomlig ära tillhör därför Jesus.

Det är som Ordet som har blivit kött som Jesus talar. Jesus säger själv att han har fått makten att ge liv och utöva dom från sin Fader. Det är betryggande för oss att Jesus ska vara vår domare. Han är vår Broder som känner våre svagheter genom att han själv levt som människa här på jorden.

Domens dag är för den troende en nådens dag. Då sätts vi fri från denna syndiga värld och från våra syndiga och svaga kroppar. Den dagen ska alla som förtröstar på Jesus och hans rättfärdighet få vara med honom in i Paradiset för evigt.

Följ och dela!

Skriv en kommentar