Kommentera

Aktuellt uttalande

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling önskar med anledning av händelserna kring medborgarinitiativet för en könsneutral äktenskapslag göra ett uttalande.

För bibelläsare är det ingen överraskning, även om det är tragiskt, att det sker ett avfall från tron. Med Bibelns språkbruk lever vi i de yttersta tiderna. Då ”kommer några att avfalla från tron och följa villoandar och onda andars läror, förledda av hycklande lögnare” (1 Tim 4:1). Det blir svåra tider när människorna ”kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft” (2 Tim 3:4).

Jesus säger i bergspredikan, att hans lärjungar ska glädja sig och jubla, när ”människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull” (Matt 5:11). Det kristna vittnesbördet är inte förenligt med världens sätt att tänka, men tjänar som jordens salt och världens ljus mitt i det tilltagande mörkret.

När kristna ledare och lärare strävar efter samsyn med världens tänkesätt har de som följer Herren Jesus ett bud att inte följa dem. De vet att den farligaste fienden till hans kyrka är de som förleder till avfall inom den yttre gemenskapen (Matt 7:15; Rom 16:17).

Det har många nu tagit på allvar och har brutit sin gemenskap med sitt kyrkosamfund, trots att det är oerhört smärtsamt. ”Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent.” (2 Kor 6:17) ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor.” (Upp 18:4)

Att försöka bevara endräkten genom att förena lögn och sanning går inte. Herrens apostel Paulus vädjar till de kristna att ”alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening” (1 Tim 1:10).

Det här sker genom att vi söker oss till en kristen gemenskap där ”Guds ord predikas rent och klart och sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse” (Augsburgska bekännelsen, art. VII).

Till denna gemenskap välkomnas alla, män, kvinnor och barn, heterosexuella och homosexuella, från alla folkslag, raser och språk. Alla är syndare och behöver lyssna till evangelium om syndernas förlåtelse. Bara där kan vi finna hopp i denna mörka tid. I denna gemenskap vill vi verka för att vi, i den kraft Guds kärlek i Jesus Kristus ger, stöder varandra att troget lyssna till hans ord och följa det i våra liv, så som våra fäder har lärt sig och så som det har respekterats i vårt samhälle under århundraden.

Följ och dela!

Skriv en kommentar