Kommentera

Julhälsning 2014

S:t Johannes evangelisk-lutherska församling sänder i samband med årets julhälsning ut en information om tidningen Bibel och bekännelse, som vi från 2015 kommer att distribuera i Finland som en särskild upplaga. Vi har kommit överens om ett samarbete med Lutherska bekännelsekyrkan så att ”Finlandsupplagan” innehåller information angående vår församling i stället för specifik information om LBK:s verksamhet. Det mesta av innehållet kommer att vara det samma som i den svenska utgåvan.

Finlandsupplagan kommer att sändas till alla som önskar få tidningen, och vi hoppas kunna täcka kostnaderna med frivilliga bidrag. Årligen utkommer fem nummer.

Julhälsningen som pdf. Vidare har vi gjort ett program för verksamheten kring jul och nyår, tillsammans med en rekommendation om boken Jesus är begynnelsen.

 

Följ och dela!

Skriv en kommentar