Kommentera

Tiden är inne – Frälsaren är här

När tiden var inne sände Gud sin Son till världen för att frälsa den. Gud lät många generationer fara innan tiden var inne. Säkert längtade de som levde under det gamla förbundet efter Messias och hans dagar. Väntatiden blev lång. Flera tusen år gick från Gud först lovade att krossa Satan och hans makt. Patriarker kom och gick, det samma med Israels och Judas kungar. Ingen av dem fick uppleva att tiden var fullbordat. De levde alla med löftet Frälsaren som skulle komma.

Vi lever i uppfyllelsen. Guds Messias kom till jorden som människa och tog bort fiendskapet mellan oss och Gud. Han kom i ödmjukhet och uppenbarades för herdarna på marken. En Frälsarkung anländer enligt sitt eget behag. Han kom då tiden var inne.

Jesus Kristus kom till oss och tog bort all vår synd och skuld. Han gav oss söners rätt hos Fadern. Genom tron på Jesus blir vi Guds barn. Jesus Kristus är vår Frälsare från synden.

Julens berättelse om Jesus Kristus är ett tidlöst budskap som vinner själar i alla tider. Det är vår tröst i synd och i nöd – Frälsaren är här. Det är vårt budskap till världen – Frälsaren är här.

Må vår evig rike och nådige Gud skänka er alla en välsignad jul där Frälsaren får ta plats i era hjärtan och i era tankar.

Följ och dela!

Skriv en kommentar