Kommentera

Nyårsdagen

På nyårsdagen firar vi att Gud låter oss få se begynnelsen till ett nytt år här på jorden. Han ger oss fortsatta möjligheter att sprida budskapet om Frälsaren till vår omgivning. Nådatiden för världen är ännu inte över. Men vi vet att den går mot sitt slut. För varje dag som går kommer vi en dag närmare den dagen Gud sägar att nu är det nog, nu ställer jag alla till svars.

För den som tror på Jesu namn och förtröstar på frälsningen i honom är den dagen en nådens dag. Låt oss hålla fast vid frälsningen i Kristus allena intill den dagen kommer. Låt oss förbli i Guds Ord också under året 2015.

Följ och dela!

Skriv en kommentar