Kommentera

3 söndag efter trettondag – Jesus skapar tro

Predikotexten för denna söndag är Matteus 8:14-17. Jesus botar Petrus svärmor. Man för till honom andra sjuka samma kväll. Ryktet om läkaren sprider sig i staden. Till skillnad från jordiska läkare som botar genom att handla med sina händer så botar Jesus genom sina ord. Det är det som är så unikt för läkaren Jesus.

Jesus kom till jorden för att tjäna och för att lida. Han tjänade folket genom att bota dem för deras sjukdomar och därmed visa de att han hade Guds makt. Han använde sina undergärningar för att leda människor till tro. Många förkastade honom som Messias. Hans mål med sina under var fortfarande att människor skulle komma till tro på honom som Frälsaren.

Jesus kom till jorden för att uppfylla Gamla testamentets profetior om honom så att de som kända Gamla testamantets skrifter skulle förstå att han var Messias. De flesta vägrade att förstå. Det tar inte ifrån Jesus det han gjorde under sitt liv och genom sitt lidande och död. Som Jesaja skriver: Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han.

Jesus Kristus kom till jorden för att ta på sig våra svagheter. Han kom för att ta på sig vår synd och skuld. Det gjorde han också genom sitt fullkomliga liv och genom det offer han gjorde då han gick i döden för oss alla och besegrade våra fiender synden, döden och djävulen.

Vi förväntar inte längre de speciella undergärningar som förekom på Jesu och apostlarnas tid. Det var särskilda tecken för en särskild tid. De levde i gränslandet mellan det gamla och det nya, de behövde övertygas med tecken och under innan de trodde de ord Jesus talade.

Vi har Den Heliga Skrift, hela Guds Ord nertecknat till oss och för vår frälsning. Vi har Guds Ord om Jesus Kristus som uppfyllelsen av Guds löften till sitt folk. Det är det löftet vi har, att genom Ordet skapar Gud tro i våra hjärtan. Det är därför som vi predikar och håller oss till Guds Ord, och Guds Ord allena.

Följ och dela!

Skriv en kommentar