1

David Åkerlund inleder pastorspraktik

David Åkerlund, som allt sedan församlingens tillkomst 1.8.2008 har fungerat som styrelsens ordförande, har studerat teologi på distans och också deltagit i en del kurser i Sverige och Europa. Han studerar fortsättningsvis under ledning av LBK:s studierektor för distansundervisningen, Peter Öman. Församlingens styrelse har nu beslutat kalla honom att fullgöra den praktik som är bruklig innan den studerande prövas och eventuellt kallas till pastor. David har tackat ja till kallelsen.

david300David Åkerlund kommer att under två års tid leda gudstjänster och predika, ungefär en gång per månad. Församlingen uppmanas att med förbön och uppmuntran stöda honom i denna ansvarsfulla uppgift. Han har också fått en motsvarande kallelse från finska bekännelsekyrkan, SLT, närmast för att bistå församlingen i Haukipudas.

Följ och dela!

Kommentar (1)

  1. Svara
    Bjarte Edvardsen says:

    Det är en väldigt glädjande nyhet. Jag önskar David och församlingarna Guds rika välsignelser under hans pastorspraktik och hela vägen vidare i livet.

Skriv en kommentar