Kommentera

Rättfärdighetens segerkrans till en av fäderna

”Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen, och inte bara mig utan alla som älskar hans återkomst.”

Dessa ord från Paulus var bland de sista han skrev i sitt andra brev till Timoteus, det sista av sina brev innan han led martyrdöden i Rom. Paulus ser sitt liv som en idrottsmann som kämpar på idrottsarenan. Den som når målet får en segerkrans.

Medan idrottsmannen litar på sin egen kraft och förmåga litar den kristne på Kristi förmåga. Det är därför Paulus vid slutet av sitt liv kan säga att rättfärdighetens segerkrans väntar honom. Han är snart i mål, han ser målet inom synhåll och han längtar dit. Bakom sig har han ett långt liv i Herrens tjänst där han fått kämpa och lida för Kristi sak.

Han väntar sig rättfärdighetens segerkrans därför att Kristus vunnit den åt honom. Jesus Kristus har vunnit segern med sitt fullkomliga liv och med sin död och uppståndelse. Han har övervunnit synden och tagit vårt straff på sig medan han skänker oss sin rättfärdighet. Den kristne behöver därför inte frukta döden, han kan möta den med stor förväntan och glädje och säga: ”Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?”

Vi påminner oss om Paulus sista ord i dag då en annan av kyrkans fäder och den sanna trons försvarare fått ta emot segerkransen.

Alvar Svenson,  kyrkoherde inom Lutherska Bekännelsekyrkan i Sverige, fick i natt den 2 februari åka hem till sin Herre. Han lämnar bakom sig över 40 år som pastor och förkunnare. Han har varit avgörande för bevarandet av en Bibeltrogen och Bekännelsetrogen evangelisk-luthersk kyrka i Sverige. Han har predikat ett oförfalskat Guds Ord och bevarat läran om den rättfärdighet vi har i Kristus.

Nu firar Alvar segern tillsammans med Herren i himmelen. Han har nu gått in i den triumferande kyrkan. Han har fått rättfärdighetens segerkrans skänkt honom av Jesus Kristus själv. Den glädje Alvar brukade utstråla från predikstolen har han nu fullkomligt hemma hos Herren.

Alvar efterlämnar sig hustru och 3 vuxna barn med familjer.

Vi lyser frid över Alvars minne.

 

Alvar Svenson

1946 – 2015

Sola Gratia

Följ och dela!

Skriv en kommentar