Kommentera

Fastlagssöndagen – Guds kärleks offerväg

Predikotexten är Markus 10:35-45.

Jesu lärjungar var tröga att förstå och tröga att uppfatta. Jesus sade till dem: ”Jag måste lida och dö”. Lärjungarna frågade: ”Får vi sitta med dig på tronen?”. Lärjungarna visste att Jesus var Messias, men de förstod inte att för att han skulle segra så måste han lida.

De ville ha den härlige och mäktiga konungen, de ville inte ha honom lidande och döende. Jakob och Johannes fråga till Jesus vittnar om lärjungarnas oförstånd. Jesus hade tidigare lovat alla apostlarna var deras tron. Dessa två begärde nu de bästa platserna närmast Jesus. Jesus avvisar dem. De vet inte vad de frågar om.

Den tron Jesus satt på var en tron av lidande. Han, och ingen annan, skulle lida och dö för alla människors syndaskuld. Lärjungarna kunde inte gå den vägen. Enbart Jesus kunde gå den vägen, lidandets väg. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Jesus visade vad Himmelriket handlar om, att tjäna nästan. Och hans tjänst övergår alla andra, eftersom han med sitt tjänande övervann synden, döden och djävulen för vår skull. Med sitt lidande löste han oss fri ifrån syndens och dödens band. Jesus Kristus är vår Frälsare.

Följ och dela!

Skriv en kommentar