Kommentera

Midfastosöndagen

Midfastosöndagen infaller som namnet säger mitt i fastetiden. Dess tema är ”Livets bröd” och många av texterna är hämtade från Johannesevangeliets sjätte kapitel, som börjar med bespisningundret. Jesus undervisar sedan om hur han är livets bröd. Hans undervisning är så märklig att många av hans lärjungar tog anstöt och drog sig bort från honom. Hur kan han säga att hans kött är verklig mat och hans blod verklig dryck? Hur kan han säga att han ger oss sitt kött att äta?

Det handlar om bröd i andlig mening, alltså den livgivande undervisningen om Jesus och hans frälsningsgärning. Mannat i öknen uppehöll livet för Israels barn under ökenvandringen. Den är en bild av Guds ord, som uppehåller vårt liv som kristna under vår tid på jorden, som kan förliknas vid en ökenvandring.

I episteltexten från Andra Korintierbrevets andra kapitel förliknas Guds ord vid en doft, som är en doft av liv till liv för dem som tar emot Ordet så att det blir till välsignelse, medan det är en doft av död till död för dem som tar avstånd från det, så att Ordets predikan genom otro leder till förtappelse.

Låt oss flitigt bruka detta livgivande bröd från himlen. På midfastosöndagen har vi åter möjlighet att göra det när vi går till våra gudstjänster.

Följ och dela!

Skriv en kommentar