Midfastosöndagen

Midfastosöndagen infaller som namnet säger mitt i fastetiden. Dess tema är “Livets bröd” och många av texterna är hämtade från Johannesevangeliets sjätte kapitel, som börjar med bespisningundret. Jesus undervisar sedan om hur han är livets bröd. Hans undervisning är så märklig att många av hans lärjungar tog anstöt och drog sig...

Fortsätt att läsa