Kommentera

1 söndag efter påsk – Uppståndelsens vittnen

På första söndag efter påsk är evangelietexten Johannes 20:19-31.

Jesus visar sig för sina lärjungar där de har stängt in sig i rädsla för judarna. Han visar sig senare för dem när också lärjungen Tomas är tillsammans med dem. Jesus kommer för att ta bort deras rädsla och osäkerhet och oro. Änglarna har vid olika tillfällen förutsagt Jesu ankomst och även vid hans uppståndelse sagt: Var inte rädd! Denna rädsla både för Den allsmäktige Gud och för hur världen ska reagera mot de som tror på honom bottnar i människans synd.

Denna synd gjorde Jesus upp för med sitt fullkomliga liv, med sin död och med sin uppståndelse. Ängeln vid graven sade till kvinnorna: Var inte rädd! Nu när Jesus själv visar sig för sina lärjungar berättar han för dem varför de inte behöver vara rädda. Frid vare med er, upprepar Jesus. Jesus har tagit bort orsaken till rädslan och kommer med sin frid. Han ger den frid han berättar om. Han ger lärjungarna sin frid. Det är en frid som övergår all jordisk fred och lugn och ro. Det är en inre frid som tar boning i alla troendes hjärtan. Det är Jesu frid.

Det går en linje från jordens första invånare som blev rädda för Gud från den ögonblick de syndat mot honom, genom hela Gamla testamentets berättelser om rädslan och fruktan för Den allsmäktige Gud, till änglarnas fridsbudskap till Jesu föräldrar och herdarna på marken, till ängeln vid graven som har glädjande nyheter till de förskräckta kvinnorna, till Jesus som uppenbarar sig för sina lärjungar i dagens text, helt till Bibelns sista bok där Jesus uppenbarar sig för Johannes på ön Patmos. Det genomgående temat i GT är rädsla och fruktan, medan de samtidigt lever med löftet om Frälsaren. Temat är från första början i NT ett fridsbudskap, Frälsaren är här, var inte rädda, utan frid vare med er!

Den Heliga Skrift i sin helhet har ett klart syfte –  det är att vittna om Frälsaren, Jesus Kristus. Han kommer med frid åt oss. Han inte bara säger att vi ska ha frid, utan han ger oss också frid. Det ger han oss genom nådemedlen, genom evangeliet i Ord och i Sakrament. Den frid som Jesus berättar om, den finner vi i Skriften som vittnar om honom. Jesus tar oss från rädsla till frid och låter oss förbli i hans frid så länge vi förblir i hans Ord. Frid vare med er, säger Jesus. Han vet vad han pratar om, därför att det är han som har vunnit den friden åt oss. Det har han gjort med sin egen kropp och med sitt eget blod. I Jesu namn. Amen.

Följ och dela!

Skriv en kommentar