Kommentera

2 söndag efter påsk – Herde söndagen

Gud säger genom Jeremia: ”Ve över de herdar som fördärvar och skingrar fåren i min hjord! säger Herren . Därför säger Herren , Israels Gud, så om de herdar som för mitt folk i bet: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem och inte sett till deras bästa. Men se, jag skall straffa er för era onda gärningar, säger Herren . Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem och jag skall föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. Jag skall sätta herdar över dem som skall föra dem i bet. De skall inte mer behöva frukta eller vara förskräckta och ingen av dem skall saknas, säger Herren.” (Jer 23: 1-4)

Det är en oerhörd skarp kontrast mellan att vara får och att vara en falsk herde. Fåret möter nåd och förbarmande medan de falska herdarna möter dom och förkastande. Detta gällde först och främst Israels herdar på profetens tid men detta gäller i allra högsta grad även dagens falska och leida herdar som inte är villiga att följa Överherdens, Herren Guds röst, Bibelns ord. Herren ska sätta ny herdar över sin hjord, det gör han där två eller tre kommer samman i Hans namn. Dessa sammanslutningar som börjat med två eller tre är de ställen där Herren Gud föder sina får med sitt eget ord. Där för han dem i bet på fårens egna betesmarker, det som var av evighet avsedda att vara föda för fåren, ger Herren Gud dem att äta.  Men Herren själv är garanten för fårens frälsning och ingen skall saknas av dem säger Herren.

Amen

Följ och dela!

Skriv en kommentar