Kommentera

Årsmöte 19 april 2015

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Biblion 19.4.2015. Till styrelsens ordförande omvaldes David Åkerlund. Till styrelsemedlemmar valdes Hans Ahlskog, som fortsätter som kassör, Øyvind Edvardsen, pastor, Botvid Lindström, vice ordförande, och Ola Österbacka, pastor och sekreterare.

Församlingsordningen ändrades på ett par punkter för att göra det valfritt för styrelsen att utse församlingsföreståndare. Församlingens båda pastorer hand om var sitt verksamhetsområde (kring Lepplax och Vasa) och verksamheten koordineras inom styrelsen under ledning av ordföranden.

Se kontaktuppgifter.

Följ och dela!

Skriv en kommentar