Inlägg med etiketten ‘styrelse’

4 objekt

Ny styrelseordförande

av Ola Österbacka

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Lepplax bykyrka 8.4.2018. David Åkerlund, som har fungerat som ordförande sedan församlingen bildades 1.8.2008, önskade att inte bli omvald. Ny ordförande blev Botvid Lindström, som redan i flera år varit vice ordförande i styrelsen. David övertog uppgiften som vice ordförande. Ny styrelsemedlem blev Rasmus Snellman. Övriga i styrelsen […]

Information från årsmöte

av Ola Österbacka

Församlingens årsmöte hölls i Vasa på annandag påsk, 17.4.2017. David Åkerlund omvaldes till ordförande. Styrelsemedlemmar är Hans Ahlskog (kassör), Botvid Lindström (vice ordförande) och Ola Österbacka (sekreterare). Øyvind Edvardsen avsade sig styrelseuppdrag och valdes till verksamhetsgranskare. Verksamheten diskuterades livligt. En friluftsdag ska ordnas på Kristi himmelsfärds dag 25.5 och målet är Björnhällornas rastplats på Iskmo-Jungsund vandringsled. […]

Årsmöte 19 april 2015

av Ola Österbacka

Församlingen höll sitt årsmöte efter gudstjänsten i Biblion 19.4.2015. Till styrelsens ordförande omvaldes David Åkerlund. Till styrelsemedlemmar valdes Hans Ahlskog, som fortsätter som kassör, Øyvind Edvardsen, pastor, Botvid Lindström, vice ordförande, och Ola Österbacka, pastor och sekreterare. Församlingsordningen ändrades på ett par punkter för att göra det valfritt för styrelsen att utse församlingsföreståndare. Församlingens båda pastorer hand […]

Årsmöte 27.4.2014

av Ola Österbacka

Församlingen höll årsmöte i Lepplax efter gudstjänsten den 27 april. I den ekonomiska rapporten konstaterades att ekonomin varit bättre än budgeterat tack vare regelbundna medlemsoffer och övriga gåvor och kollekter. Verksamhetsberättelse finns här. Styrelsens ordförande David Åkerlund omvaldes. Ny vald medlem är styrelsen är kyrkoherde Øyvind Edvardsen, som hittills deltagit som tjänsteman. Ola Österbacka befriades från […]