Det andra “finlandsnumret” av Bibel och Bekännelse har utkommit och kan läsas här som pdf.