Kommentera

3 söndag efter påsk – Guds folks hemlängtan

Predikotexten för 3 söndagen efter påsk är Joh 14:1-11.

I denna text förbereder Jesus sina lärjungar på att han ska lämna dem. Först genom sin död, sedan genom att stiga upp till Fadern 40 dagar efter sin uppståndelse. Jesus och hans lärjungar sitter till bords på skärtorsdagen i påskveckan. Han ska snart tas ifrån dem och sedan lida och dö för deras synder. Sedan ska han stå upp igen för att kort tid därefter fara upp till sin Fader i himlen för att bereda en plats för dem.

Jesus lovar att inte lämna dem ensamma för alltid, han ska komma tillbaka och hämta dem till sig. Han lovar att komma igen och ta dem med sig till himlen. Vägen dit, till det himmelska hemmet, går genom Jesus. Han säger, ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Vill vi komma dit Fadern är i sin himmelska härlighet så går vägen genom Jesus. Han är ett med Fadern. Hans fullkomliga gärningar är hans Faders gärningar. Det är Gud som frälser människan med sin fullkomlighet, Jesus är Gud.

Genom tron på Jesus kommer vi till Fadern i himlen och når den eviga saligheten. Det finns ingen annan väg än genom tron på Jesus. Vi får tacka Gud för att han själv givit oss denna tro i våra hjärtan genom sitt Ord och bevarar oss som sina egna genom det samma Ordet.

Följ och dela!

Skriv en kommentar