Kommentera

Den Helige Andes utgjutelse – Pingstdagen

Pingstdagens texter talar om den Helige Andes utgjutelse och om hur kyrkans tid inleds. Evangeliet denna söndag, Joh 14:23-29, talar också om kärleken till Jesus och om Frälsarens frid, vilket vi också ska se lite mera på i predikan. Vi ska se lite på Jesu sista tid här på jorden ur Petri synvinkel och se att hans erfarenheter är något som vi alla har nytta av när vi kämpar med våra nederlag som kristna.

Vi ber att den Helige Ande ville sänka sig på ett påtagligt sätt över söndagen gudstjänst och välsigna alla närvarande och föröka vår tro.

Välkomna i Jesu namn.

Följ och dela!

Skriv en kommentar