Kommentera

2 söndag efter Trefaldighet – Kallelsen till Guds rike

Predikotexten på 2 söndagen efter Trefaldighet är Lukas 14:16-24.

Någon hade tidigare ställt Jesus frågan om det var endast få som kom att bli frälsta (kap 13). Jesu svar hade varit att varje människa skulle se till att han eller hon själv kom in den trånga porten till den himmelska måltiden. Se till att du är bland dem som kommer dit, sa Jesus. Och vägen dit går genom mig!

Jesus berättar sedan en liknelse om den stora måltiden. En mans tjänare gick ut och sade till de inbjudna att nu var tiden inne att komma till festmåltiden, allt är färdigt. Men de inbjudna ursäktade sig alla med att de var för upptagna med sina liv. De två första var för upptagna med sina investeringar och ägodelar, den sista var för upptagen med att bilda familj. Festen fick vänta.

Då vände mannen som bjudit in till måltiden sin inbjudan till de minst sannolika gästerna. De som man inte förväntar se vid en fin festmåltid fick inbjudan att komma dit. Mannens tjänare fick gå ut två gånger för att kalla in människor så att huset blev fullt. Och så blev det att krymplingar och sjuka, de fattiga och huslösa tog plats vid festmåltiden medan mannen stängde dörren för de som först var inbjudna, de hade förbrukat sin inbjudan.

Jesus berättar i liknelsen om Guds nåd för sitt folk. Gud är stor i nåd. Han vill att alla ska bli frälst. Han vill att alla ska komma till himmeln. Men det är likväl många som inte kommer att finnas där. Alla de som fastnat i livet på jorden kommer att möta en stängd dörr. Alla de som inte vill slita sig loss ur sina jordiska liv kommer heller inte att få njuta av den himmelska festmältiden när det här jordelivet en gång tar slut.

De som inte lyssnar till Jesu ord kommer heller inte att få njuta av de välsignelser han lovar med sina ord. Med sina ord berättar han om den frälsning som finns hos honom. Han berättar om den nåd som Gud visat sitt folk genom att sända honom till frälsning för allt folk. Frälsningen från synden finns endast hos Jesus Kristus. Inga människor kan frälsa sig själva, men människor kan fördömma sig själva genom att avvisa budskapet om frälsningen.

När festmåltiden en gång ska firas tillsammans med Jesus och alla profeterna och apostlarna i himmeln så är det tack vare Jesus och hans gärning och offer för oss som vi är där. Frälsningen är vår genom tron på Jesus Kristus. Denna tro har Gud själv skänkt oss genom den helige Ande, genom sitt heliga Ord. Avvisar vi Guds Ord så fördömer vi också oss själva. Frälsningen tillhör Jesus allena.

Följ och dela!

Skriv en kommentar