Kommentera

Inför Kristi förklarings dag

Inkommande söndag är sjunde söndagen efter Trefaldighet och den har sedan reformationstiden firats till minne av Kristi förklaring, dvs. förhärligandet på det höga berget inför tre av hans lärjungar, och tillsammans med Mose och Elia. Denna tradition är dock inte särskilt allmän i de lutherska kyrkorna. I många kyrkor firas Kristi förklarings dag som den sista dagen i trettondagsserien, innan fastetiden inleds.

Vi firar denna dag genom att förlägga vår gudstjänst till mitten av Kvarken: till Café Salteriet som ligger i Svedjehamn nästan längst ute i Kvarkens skärgård. Gudstjänsten inleds kl 16. Om vädret är fint (som det ser ut just när detta skrivs) så passar det bra att i samband med gudstjänsten se på utsikten från Saltkaret eller gå den tre kilometer långa vandringsleden. Det går ju också att bara ta en kaffe eller hamburgare i cafeet och njuta av havsutsikten.

Predikotexten är inledningen av Jesu översteprästerliga förbön i Joh 17. Temat för texten och predikan är Kristi härlighet. Denna härlighet förverkligas och synliggörs genom att Jesus fullgör sin uppgift som Fadern sände honom att utföra. Den går inte från klarhet till klarhet, utan genom den djupaste förnedring. Målet är tydligt utsagt: ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

Det samma är också målet för vår gudstjänst: att allt fler ska se och känna Frälsaren och tack vare hans verk i vårt ställe få evigt liv i den härlighet som ska uppenbaras för och tillhöra dem som lärt känna Honom och satt sin tro till honom.

 

Följ och dela!

Skriv en kommentar