Kommentera

Bibel och Bekännelse nr 4

Nr 4 av Bibel och Bekännelses Finlandsupplaga finns nu att ladda ner som pdf. Detta nummer sänds till en utökad prenumerantkrets, då ett tiotal bibliotek och ett fyrtiotal äldreboenden lagts till. De sistnämnda får också traktaten Löftet med i kuvertet.

Vi ber att detta ska tjäna evangeliet så att tryggheten i Guds Ord och löften kan trösta och bevara dem som slits med oro och ångest i denna sista tid. Vi är tacksamma för alla de gåvor som bidrar till att göra det möjligt att sända ut Ordet.

Finlandsupplagan av BoB avviker något från LBK-tidningen med samma namn men merparten av innehållet är gemensamt. Vi är glada över möjligheten att samarbeta kring tidningen med LBK, vilket gör det möjligt att med rimliga resurser sprida tidningen också till svensktalande i Finland.

Följ och dela!

Skriv en kommentar